2021                                          Her kan du se Ørum Djurs Vandværks takstblad for  

2020

2019

2018

2017
2016
2015
2014
2013

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere.Ikon Læs mere