2021            2022                              Her kan du se Ørum Djurs Vandværks takstblad for  

2020

2019

2018

2017
2016
2015
2014
2013