Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

 

 

 

 

 

 

NYT NYT

Der er nu indgået samarbejdsaftale med Aqua Djurs om levering af vandmålerdata fra d. 01-01-2020 til 31-12-2020 og fremover.

Dette indbærer at Ørum Djurs Vandværk igen levere måledata til Aqua Djurs og fritager den enkle forbruger for at indsende aflæsnings kort.


Læs mere om spareråd her

HÅRDHEDS GRAD 7,6 VED INDSTILLING AF OPVASKEMASKINE.

Velkommen til Ørum Djurs Vandværk

Andelsskabet Ørum Vandværk blev stiftet d. 23-02-1928.

Anlægsudgift 3134,73 kr. 32 andelshavere med fra start med en pris pr. m3 på 0,11 kr.

I 2020 er Værkets navn Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a. CVR. 35201092. 452 forbrugere.

Fjern aflæsning af vandmålere sker hver  d. 31-12

Antal besøgende
Besøgende: 17214