Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

 

 

 

 

 

 

NYT NYT

Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 27-05-2021 kl. 19.30

I Ørum Aktiv Center
 

HÅRDHEDS GRAD 7,6 VED INDSTILLING AF OPVASKEMASKINE.

Velkommen til Ørum Djurs Vandværk

Andelsskabet Ørum Vandværk blev stiftet d. 23-02-1928.

Anlægsudgift 3134,73 kr. 32 andelshavere med fra start med en pris pr. m3 på 0,11 kr.

I 2020 er Værkets navn Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a. CVR. 35201092. 452 forbrugere.

Fjern aflæsning af vandmålere sker hver  d. 31-12

Antal besøgende
Besøgende: 17564